Ορυκτές / Ψηφίδες

Ψηφίδα Μπεζ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

6-12mm, 18-25mm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σάκος 20kg, Μεγασάκος

Newsletter