Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ισχύει από 1/1/2020

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα της εταιρείας «ΕΡΜΗΣ Α.Ε.» (εφεξής η «Ιστοσελίδα») που εδρεύει στην Θέση Λαμπρικά,  194 00 Κορωπί Αττικής, Τ.Θ. 104 Κορωπί , ΑΦΜ 094240185 ΦΑΕ Αθηνών (εφ’ εξής : «η Εταιρεία», εμείς“, “μας” ή “εμείς).  Πριν χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική»).

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εφαρμόζεται σε όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας αλλά και σε όλους τους συναλλασσόμενους με οιονδήποτε τρόπο και μέθοδο με την Εταιρεία  ως προς την συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων από την εταιρεία.

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Εταιρεία δεσμεύεται να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ») και την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία όπως αυτή ισχύει. Η παρούσα Πολιτική σας ενημερώνει για τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών σχετικά με εσάς ο οποίος διέπεται από τους όρους που ακολουθούν και από τις σχετικές διατάξεις του ΓΚΠΔ και της σχετικής κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικά πρόσωπα των οποίων η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα»).

 

ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 • Άμεσα από εσάς: Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα άμεσα από εσάς
  • κατά την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα μας, όταν αιτείστε πληροφορίες, υποβάλετε κάποιο αίτημα, επικοινωνείτε μαζί μας για οποιονδήποτε λόγο μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή όταν εγγράφεστε στις ενημερώσεις μας ((Newsletter),
  • Κατά την επίσκεψή σας στις εγκαταστάσεις μας, μέσω εντύπων ή/και των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων μας.
  • Μέσω ποικίλων μέσων επικοινωνίας, όπως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικών κλήσεων, τηλεομοιότυπου (Fax),
  • Μέσω παντός είδους Συμβάσεων Πώλησης/ Παροχής Υπηρεσιών /Προϊόντων/ που υπογράφετε με την Εταιρεία μας.
  • Στα πλαίσια εκδήλωσης ενδιαφέροντος από μέρους σας για την σύναψη συμβάσεων πώλησης και για την παροχή προσφορών/υπηρεσιών/προϊόντων από της Εταιρείας μας.
  • Μέσω ηλεκτρονικής αποστολής του βιογραφικού σας (CV) προκειμένου να υποβάλλετε αίτηση για θέση εργασίας στην Εταιρεία.
 • Με αυτοματοποιημένα μέσα μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας: Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της Εταιρείας, ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα από εσάς από την περιήγησή και χρήση των υπηρεσιών μας. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν το ιστορικό αναζήτησης, τη διεύθυνση IP, την ανάλυση οθόνης, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήσατε, το λειτουργικό σύστημα και τις ρυθμίσεις του, τις ώρες πρόσβασης και το URL αναφοράς σας, δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies (βλ. πολιτική cookies).

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Τα δεδομένα τα οποία συλλέγουμε κατά την διάρκεια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας και λειτουργίας της Εταιρείας μας, ποικίλουν αναλόγως του σκοπού συλλογής και περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Προσωπικά δεδομένα & στοιχεία επικοινωνίας όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, τηλέφωνα επικοινωνίας, διεύθυνση επικοινωνίας, Email, δραστηριότητα/επάγγελμα.
 • Δεδομένα επικοινωνίας υποδειχθέντων από εσάς τρίτων προσώπων (όπως για παράδειγμα όταν αναθέτετε την παραλαβή προϊόντων σε άλλο πρόσωπο). Στην περίπτωση αυτή δηλώνετε ότι έχετε λάβει την ρητή συναίνεση των προσώπων αυτών για την χρήση των δεδομένων τους από την εταιρεία.
 • Οικονομικά στοιχεία (αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, στοιχεία πιστωτικών καρτών και τρόπους πληρωμής, ΑΦΜ, ΔΟΥ)
 • Δεδομένα επιπέδου εκπαίδευσης, ιστορικού εργασίας, επαγγελματικής κατάρτισης όταν μας υποβάλλετε το Βιογραφικό σας Σημείωμα (CV).
 • Δεδομένα πλοήγησης όταν επισκέπτεστε την Iστοσελίδα της Εταιρείας, και δεδομένα που συλλέγονται μέσω (cookies). Αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν το ιστορικό αναζήτησης, τη διεύθυνση IP, την ανάλυση οθόνης, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήσατε, το λειτουργικό σύστημα και τις ρυθμίσεις, τις ώρες πρόσβασης και το URL αναφοράς σας. Αν χρησιμοποιείτε κάποια φορητή συσκευή, ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε δεδομένα που να αναγνωρίζουν τη συσκευή, τις ρυθμίσεις και την τοποθεσία σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα, παρακαλείσθε να επισκεφθείτε την Πολιτική Cookies.

 

ΧΡΗΣΗ  COOKIES

Η Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες για να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη και για να αναλύσουν τάσεις, να διαχειριστούν τον δικτυακό τόπο, να παρακολουθήσουν την περιήγηση των χρηστών στον δικτυακό τόπο και για να συγκεντρώσουν δημογραφικά στοιχεία σχετικά με τη βάση των χρηστών μας ως σύνολο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies, διαβάστε επίσης την πολιτική μας για τα cookies

 

 ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σκοπός της συλλογής/επεξεργασίας των δεδομένων είναι:

 • η υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συμβατικής σχέσης με τους πελάτες μας, και η ενημέρωση των πελατών για τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες.
 • η επικοινωνία με τον χρήστη-πελάτη και η αποστολή πληροφοριακών μηνυμάτων που αφορούν τα στάδια της διεκπεραίωσης της σύμβασης/αίτησης.
 • η προστασία και ασφάλεια των συναλλαγών (για να μπορούμε να εντοπίσουμε και να αποτρέψουμε περιπτώσεις απάτης, κατάχρησης, περιστατικών ασφάλειας και άλλες επιβλαβείς δραστηριότητες και να διεξάγουμε έρευνες ασφάλειας και αξιολογήσεις κινδύνου)
 • η παροχή πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες για τα/τις οποία/ες έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον και γενικότερα η ανταπόκριση στα αιτήματα εξυπηρέτησης πελατών.
 • η παροχή απρόσκοπτης πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας μας και την επιβολή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας και άλλων πολιτικών.
 • η συμμόρφωση της Εταιρείας με τις νομικές υποχρεώσεις
 • η γενικότερη ανάλυση αξιολόγηση και βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών τόσο στο φυσικό μας κατάστημα όσο και μέσω της ιστοσελίδας μας ώστε προσαρμόσουμε την διαδικτυακή μας παρουσία στις ανάγκες σας, καθιστώντας την ιστοσελίδα μας ευκολότερη και πιο αποτελεσματική στη χρήση.

 

ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η νομική βάση επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται σύμφωνα με τα παραπάνω είναι η εξής:

 1. η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ του φυσικού προσώπου και της ΕΡΜΗΣ Α.Ε., και την παροχή των αιτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
 2. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκονται από την ΕΡΜΗΣ Α.Ε. Η ΕΡΜΗΣ Α.Ε.  θα εξισορροπεί πάντα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα σας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της ΕΡΜΗΣ Α.Ε.  ή από εκείνα του τρίτου μέρους.
 3. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται η ΕΡΜΗΣ Α.Ε. (όπως η φορολογική νομοθεσία)
 4. τη συγκατάθεσή σας, για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, για την παροχή εξατομικευμένων προσφορών ή για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση όπου απαιτείται συγκατάθεση από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Εταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωμα τακτικής ενημέρωσης του εγγεγραμμένου χρήστη μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (SMS) ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου επικοινωνίας στα στοιχεία επικοινωνίας του, που αποκτήθηκαν νομίμως, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της στο πλαίσιο της συναλλακτικής τους σχέσης (άρθρο 11§ 3 του ν.3471/2006) και εφόσον πελάτης/χρήστης δεν αντιταχθεί σε αυτή την επικοινωνία. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει ενημέρωση για τις υπηρεσίες, την επικοινωνία για την διεξαγωγή ερευνών για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της προς τους πελάτες καθώς και άλλες προωθητικές ενέργειες της και την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών.

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για τα δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση καθενός από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε αποδέκτη, οι αποδέκτες των δεδομένων του χρήστη-πελάτη δύνανται να είναι:

 1. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της εταιρείας στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους
 2. δημόσιες αρχές, όπως ενδεικτικά φορολογικές αρχές, δικαστικές, δημόσιες και ανεξάρτητες αρχές, αστυνομικές αρχές, φορείς επίλυσης διαφορών στο πλαίσιο της διαδικασίας ΕναλλακτικήςΕπίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ), εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την προάσπιση νομίμων δικαιωμάτων ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων της Εταιρείας.
 3. στο βαθμό που αυτό είναι σκόπιμο για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και την ικανοποίηση των αιτημάτων σας, μπορεί να διαβιβασθούν σε συνεργαζόμενους με την Εταιρεία παρόχους, όπως εταιρείες παροχής νομικών, συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών, εταιρείες πληροφορικής, σε μεταφορικές εταιρείες, εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες διαδικτύου, ή άλλες υπηρεσίες απαραίτητες για την λειτουργία της ιστοσελίδας και την εκτέλεση των υπηρεσιών της εταιρείας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την καταχώριση, πρόσβαση ή/και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη οι υπάλληλοί και προστηθέντες της Εταιρείας συμμορφώνονται πλήρως με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων καθώς και με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και νομολογία σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. H Εταιρεία απαιτεί από τους υπαλλήλους της, τους συντηρητές της ιστοσελίδας της, καθώς και τους τρίτους συνεργάτες της να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα (συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών ώστε να αποτρέπουν την αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/εγγεγραμμένων χρηστών-πελατών της που επεξεργάζονται και διαθέτουν και εφαρμόζουν διαδικασίες διαχείρισης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων κατά τρόπο που είναι σύννομος και τα προστατεύουν σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Δεν μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε τρίτες χώρες. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε υποβάλλονται σε επεξεργασία σε διακομιστές που βρίσκονται στην ΕΕ ή ΕΟΧ.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την διάρκεια της συμβατικής μας σχέσης και των σκοπών όπως αναφέρονται ανωτέρω. Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε δεν διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας και οποιωνδήποτε υπηρεσιών οι οποίες σχετίζονται άμεσα με αυτή:

α. στην περίπτωση εκτέλεσης σύμβασής θα τηρούμε και επεξεργαζόμαστε  τα Προσωπικά σας Δεδομένα για όσο διάστημα διαρκεί η συμβατική μας σχέση. Σε περίπτωση που η σχέση ολοκληρωθεί ή διακοπεί ή λήξει με οποιονδήποτε τρόπο, θα τηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο απαιτείται μέχρι να επέλθει η παραγραφή των σχετικών αξιώσεων και σε κάθε περίπτωση για όσο χρόνο απαιτείται από την φορολογική νομοθεσία, το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους εγκεκριμένους κώδικες δεοντολογίας.

β. Στην περίπτωση που συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας ή υποβάλλετε κάποιο αίτημα τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί για την εξυπηρέτησή σας και για χρονικό διάστημα ……….  μετά την περαίωση της διαδικασίας.

γ. Στην περίπτωση που εγγραφείτε στην υπηρεσία αποστολής ενημερώσεων (newsletter) τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για χρονικό διάστημα επιθυμείτε την λήψη των ενημερώσεων. Μπορείτε να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή ότι πλέον δεν επιθυμείτε να σας αποστέλλουμε ενημερώσεις (newsletter) με αποστολή σχετικού e-mail στο info@hermessa.com οπότε τα δεδομένα σας θα διαγραφούν.

Επίσης θα διατηρήσουμε προσωπικά δεδομένα:

 • στον βαθμό που απαιτείται από το νόμο (για παράδειγμα, προκειμένου να συμμορφωθούμε με τη φορολογική νομοθεσία)
 • προκειμένου να συμμορφωθούμε με δικαστική διαδικασία (οιαδήποτε συνεχιζόμενη ή μελλοντική δικαστική διαδικασία)
 • για την εξασφάλιση, άσκηση ή υπεράσπιση των νομικών μας δικαιωμάτων, της προσωπικής ασφάλειας της των χρηστών της και του κοινού.

Παρόλα αυτά κάποια αναγκαία προσωπικά δεδομένα που αφορούν τις συναλλακτικές σας σχέσεις με την εταιρεία καθώς και την ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας, την σύννομη λήψη συγκατάθεσης, δύνανται να παραμένουν ως πληροφορίες για τον χρήστη/πελάτη προς διασφάλιση της απόδειξης της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων του από την εταιρεία και την διασφάλιση των έννομων αξιώσεων των μερών.

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η Εταιρεία εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, κατάχρησης, απώλειας ή καταστροφής. Τέτοια μέτρα περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την χρήση τειχών προστασίας, εγκαταστάσεις ασφαλών εξυπηρετητών, μέτρα ασφάλειας δικτύου, εφαρμογή κατάλληλων συστημάτων και διαδικασιών δικαιωμάτων πρόσβασης, εφαρμογή πολιτικής ελέγχου πρόσβασης, προσεκτική επιλογή εκτελούντων την επεξεργασία και έλεγχος συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ και άλλα εύλογα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την παροχή κατάλληλης προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Όλοι οι εργαζόμενοι δεσμεύονται από ρήτρες τήρησης εχεμύθειας και απορρήτου και τα Προσωπικά Δεδομένα υφίστανται επεξεργασία μόνο από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας.

Ομοίως, η Εταιρεία. οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της και οι προστηθέντες της / βοηθοί εκπλήρωσης εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την, κατά το δυνατό, καλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων από τυχόν παράνομη επεξεργασία τους, όπως και για την διασφάλιση της δυνατότητας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε αυτά. Αυτά τα μέτρα στόχο έχουν να διασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφαλείας που ανταποκρίνεται στον κίνδυνο που μπορεί να διατρέξουν τα συγκεκριμένα δεδομένα, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το είδος και την κρισιμότητα των δεδομένων, την εξέλιξη της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς κάθε συγκεκριμένης επεξεργασίας, εφαρμόζοντας παράλληλα διαδικασίες για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών αυτών μέτρων.

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ:

Στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ ( άρθρα 12-22 ) έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Να ζητήσετε αντίγραφο των Προσωπικών σας Δεδομένων.
 • Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας όταν αυτή είναι η νομική βάση της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων.
 • Να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν αυτά είναι ανακριβή.
 • Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που έχετε παράσχει, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου.
 • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου.
 • Να ζητήσετε τη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον έχετε εσείς ίδιοι παρέχετε τα δεδομένα και η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεση η στην εκτέλεση σύμβασης και η επεξεργασία είναι αυτοματοποιημένη. .
 • Να εναντιωθείτε σε κάποια μορφή επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων από εμάς.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, μπορείτε να απευθύνεστε στο e-mail:  info@hermessa.com   ή ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως στην Εταιρεία στην διεύθυνση Θέση Λαμπρικά, 194 00 Κορωπί Αττικής,Τ.Θ. 104 Κορωπί. Σε περίπτωση άσκησης ενός ή περισσότερων εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων,  λαμβάνουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος, εντός εύλογης προθεσμίας, αλλά το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του αιτήματος και την ταυτοποίησή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες το μέγιστο, εφόσον το αίτημα είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων. Tα ελάχιστα αναγκαία από τα προσωπικά δεδομένα του θα διατηρούνται, για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων της εταιρείας.

Τέλος, ο κάθε χρήστης έχει δικαίωμα υποβολής ερωτήματος προς την Εταιρεία για τον τρόπο επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών του δεδομένων, και εάν θεωρεί ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμά αυτού, έχει το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( http://www.dpa.gr/, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, φαξ στο +30 210 6475628., email: complaints@dpa.gr ).

 

ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Η Εταιρεία δεν συλλέγει δεδομένα ανηλίκων. Επίσης το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες αυτής της Ιστοσελίδας δεν προορίζονται για άτομα κάτω των 18 ετών και δεν επιτρέπεται η να υποβάλλονται Προσωπικά Δεδομένα στην Εταιρεία μέσω της Ιστοσελίδας από επισκέπτες ηλικίας κάτω των 18 ετών. Αν υποπέσει στην αντίληψή μας ότι ένας χρήστης κάτω των 18 ετών έχει καταχωρίσει Προσωπικά Δεδομένα, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του ασκούντος την γονική μέριμνα, θα διαγράψουμε αμέσως, μετά από σχετική ενημέρωση ή αίτημα, τα εν λόγω δεδομένα.

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Εταιρεία μπορεί να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική. Παρακαλούμε να ελέγχετε την Ημερομηνία Εφαρμογής στην αρχή της Πολιτικής, για να δείτε πότε αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά. Κάθε αναθεώρηση θα τίθεται σε εφαρμογή μόλις αναρτούμε την αναθεωρημένη Πολιτική.

Αν κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική που διευρύνουν τα δικαιώματα μας να χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα τα οποία έχουμε ήδη συγκεντρώσει από εσάς, θα σας ενημερώσουμε και θα σας παρέχουμε τη δυνατότητα επιλογής για τη μελλοντική χρήση αυτών των δεδομένων.

Newsletter