Χαλαζιακή

Υψηλής ποιότητας χαλαζιακή άμμος, ξηρή σε διάφορες κοκκομετρίες και χρωματισμούς.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικό προϊόν για διακοσμητικές, βιομηχανικές αλλά και δομικές χρήσεις, όπως κατασκευή βιομηχανικών δαπέδων υψηλής αντοχής και κονιάματα υψηλών προδιαγραφών και αντοχών.

Newsletter