Κροκάλες

Οι κροκάλες είναι αποστρογγυλωμένα θραύσματα πετρωμάτων και συνδέονται μεταξύ τους με μικροκρυσταλλικό ή άμορφο υλικό πυριτικής ή ασβεστιτικής σύστασης που μπορεί να αποτελείται και από οξείδια ή υδροξείδια του σιδήρου.

Τα ευμεγέθη αυτά βότσαλα φυσικά και επεξεργασμένα για διακοσμητικές χρήσεις εφαρμόζονται όπου το μέγεθος είναι δηλωτικό του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

Newsletter