Ορυκτές / Ψηφίδες

Ψηφίδα Terracotta

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

2,5-4mm, 4-12mm, 12-18mm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σάκος 20kg, Μεγασάκος

Newsletter