Ορυκτές / Ψηφίδες

Ψηφίδα Χιονόλευκη

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

4-8mm, 8-20mm, 14-30mm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σάκος 20kg, Μεγασάκος

Newsletter