Ορυκτές / Ψηφίδες

Ψηφίδα Πράσινη

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

2,5-4mm, 4-6,5mm, 6,5-12mm, 12-18mm, 18-25mm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σάκος 20kg, Μεγασάκος

Newsletter