Ορυκτές / Ψηφίδες

Ψηφίδα Μαύρη

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1-2,5mm, 2,5-4mm, 4-12mm, 12-18mm, 18-25mm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σάκος 20kg, Μεγασάκος

Newsletter