Δάπεδα / Πέτρινα δάπεδα

Πλάκα Καβάλας Ορθογωνισμένη

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πάχος 2-3cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Μ2

Newsletter