Βότσαλα / Φυσικά

Βότσαλο Ποτάμιο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1-2,5mm, 2-5-4mm, 3-7mm, 6-12mm, 6-16mm, 16-28mm, 28-50mm, 6-8cm, 8-13cm, 13-25cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σάκος 20kg, Μεγασάκος

Newsletter