Άμμος / Χαλαζιακή

Άμμος Χαλαζιακή Μπεζ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

0-1mm, 0,8-1,2mm, 1-2mm, 3-5mm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σάκος 20kg, Μεγασάκος

Newsletter