ΦΔΦΔΦΔ Γ ΦΓΦΓ ΦΓΦ

Μετράμε τις δύο διαστάσεις (μήκος και πλάτος) του χώρου που μας ενδιαφέρει να καλύψουμε με βότσαλο ή ψηφίδα. Πολλαπλασιάζουμε το μήκος επί το πλάτος και βρίσκουμε τετραγωνικά μέτρα. Στην συνέχεια υπολογίζουμε το ύψος που θέλουμε να έχει το υλικό που θα βάλουμε.

Εάν χρησιμοποιήσουμε σχετικά ψιλό βότσαλο ένα ύψος 4-5 πόντων είναι αρκετό. Εάν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε πιο χοντρό υλικό, π.χ. 6-7 πόντους, τότε θα χρειαστούμε ένα ύψος τουλάχιστον 10 πόντων για να έχουμε ένα αισθητικά όμορφο αποτέλεσμα.

Αφού υπολογίσουμε λοιπόν το ύψος το εκφράζουμε σε μέτρα. Δηλαδή ύψος 5 πόντων το εκφράζουμε σε 0,05 μέτρα. Πολλαπλασιάζουμε τα τετραγωνικά μέτρα που έχουμε με το ύψος και βρίσκουμε κυβικά, π.χ.  10 μέτρα μήκος x 7 μέτρα πλάτος = 70τ.μ  x  0,06 μέτρα ύψος = 4,2 m3. Για να μετατρέψουμε τα κυβικά που χρειαζόμαστε σε τόνους πολλαπλασιάζουμε με το ειδικό βάρος του υλικού που θα χρησιμοποιήσουμε. Το ειδικό βάρος των περισσοτέρων υλικών, εκτός από λίγες εξαιρέσεις, είναι περίπου 1,5. Άρα για 4,2 m3 x 1,5 θα χρειαστούμε 6,3 τόνους.