Μέγεθος Κόκκων

(κοκκομετρία)

Το μέγεθος των σωματιδίων, που επίσης ονομάζεται και μέγεθος των κόκκων, αναφέρεται στη διάμετρο των μεμονωμένων κόκκων ιζήματος, των πετροποιημένων σωματιδίων σε κλαστικά πετρώματα. Ο όρος μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα κοκκώδη υλικά. Είναι διαφορετικός από το μέγεθος των κρυσταλλιτών, το οποίο αναφέρεται στο μέγεθος ενός κρυστάλλου μέσα σε σωματίδια ή κόκκους. Ένας ενιαίος κόκκος μπορεί να αποτελείται από πολλούς κρυστάλλους. Τα κοκκώδη υλικά μπορεί να κυμαίνονται από πολύ μικρά κολλοειδή σωματίδια, όπως πηλό, βούρκο, άμμο και χαλίκι, έως μεγάλους λίθους.
Οι κλίμακες του μεγέθους καθορίζουν τα όρια των κατηγοριών που ονοματίζονται σύμφωνα με την κλίμακα Γουέντγουρθ ή Ούντεν- Γουέντγουρθ (Wentworth ή Udden-Wentworth και χρησιμοποιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κλίμακα Κρουμπέϊν (Krumbein) φ, που είναι μια τροποποίηση της κλίμακας Wentworth δημιουργήθηκε από τον W.C. Krumbein, είναι μια λογαριθμική κλίμακα που υπολογίζεται από την εξίσωση: 

\phi=\log_2{D/Do}\,
 
όπου  
φ είναι η κλίμακα Krumbein και
D είναι η διάμετρος του σωματιδίου σε χιλιοστά
 
Αυτή η εξίσωση μπορεί να αναδιαταχθεί ώστε να βρίσκουμε την διάμετρο χρησιμοποιώντας το φ:
 
D=Do \times 2^{\phi}\,

κλίμακα φ
Κοκκομετρία
(μετριικό σύστημα)
Κοκκομετρία
(περίπου ίντσες)
Όνομα Αδρανούς
(κατά Wentworth )
 
Άλλη Ονομασία
< −8
> 256 mm
> 10.1 in
Μεγάλος λίθος
 
 
−6 to −8
64–256 mm
2.5–10.1 in
Κροκάλα
 
 
−5 to −6
32–64 mm
1.26–2.5 in
Πολύ χονδρό χαλίκι
 
Βότσαλο
−4 to −5
16–32 mm
0.63–1.26 in
Χονδρό χαλίκι
 
Βότσαλο
−3 to −4
8–16 mm
0.31–0.63 in
Μεσαίο χαλίκι
 
Βότσαλο
−2 to −3
4–8 mm
0.157–0.31 in
Λεπτό χαλίκι
 
Βότσαλο
−1 to −2
2–4 mm
0.079–0.157 in
Πολύ λεπτό χαλίκι
 
Ψηφίδα
0 to −1
1–2 mm
0.039–0.079 in
Πολύ χονδρή άμμος
 
 
1 to 0
½–1 mm
0.020–0.039 in
Χονδρή άμμος
 
 
2 to 1
¼–½ mm
0.010–0.020 in
Μεσαία άμμος
 
 
3 to 2
125–250 µm
0.0049–0.010 in
Λεπτή άμμος
 
 
4 to 3
62.5–125 µm
0.0025–0.0049 in
Πολύ λεπτή άμμος
 
 
8 to 4
3.90625–62.5 µm
0.00015–0.0025 in
Λάσπη
 
Λάσπη
> 8
< 3.90625 µm
< 0.00015 in
Πηλός
 
Λάσπη
>10
< 1 µm
< 0.000039 in
Κολλοειδές
 
Λάσπη
Σε ορισμένα συστήματα χαλίκ είναι οτιδήποτε μεγαλύτερο από την άμμο (> 2,0 mm) και περιλαμβάνει ψηφίδες, βότσαλα, κροκάλες και μεγάλους λίθους. Σε αυτόν τον πίνακα, τα βότσαλα καλύπτουν την κατηγορία μεγέθους από 4 έως 64 mm (-2 έως -6 φ).

Ισολογισμός 2012

Μεταφρασμένο από: http://en.wikipedia.org/wiki/Particle_size_(grain_size)