Οδηγίες πρόσβασης από την Αττική Οδό

Από την Αττική Οδό βγαίνετε στην έξοδο 20 προς Κορωπί.
Ακολουθείτε τις πινακίδες για Βάρη - Γλυφάδα, οι οποίες σας οδηγούν στη Λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου. Κατεβαίνοντάς την με κατεύθυνση την Βάρη περίπου στο 4ο χλμ., μετά το πρατήριο καύσιμων SHELL και το κατάστημα ΕΝΤΟΣ, στρίβετε δεξιά στο επόμενο φανάρι, όπου και η πινακίδα Λαμπρικά.
Στο πρώτο στενό (50 μέτρα) στρίβετε δεξιά και αμέσως αριστερά.